İletişim

GENEL KURUL İLANI

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ

KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

EDİRNE

            Birliğimizin 2022/2023 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10/01/2024tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10.30’da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda  yapılacaktır.

             Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin 27’nci ve 31’inci Maddeleri hükümlerine göre 18/01/2024 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10.30’da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır.

            Sayın Temsilcilerin aşağıdaki Gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.     

                                                                                                 YÖNETİM  KURULU

                             GÜNDEM

1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili, 

2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı,

3- 2022/2023 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi,

4- 2022/2023 dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşunca hazırlanan raporun görüşülüp, karara bağlanması,

5- 2022/2023 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının oya sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulca ibra edilmesi ve 2022/2023 iş yılı faaliyetleri neticesinin karara bağlanması,

6- 2023/2024 iş yılı Bütçe ve Yıllık Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

7- Birliğin kısa-orta ve uzun vadeli çalışma politika ve stratejilerini ihtiva eden Trakya Birlik 2033 Strateji Belgesinin görüşülerek karara bağlanması

8- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün 29.12.2022 tarih, E-95330207-251.02-00081414839 2022/5 sayılı genelgesine istinaden, Bakanlıkça hazırlanarak Birliğimiz Yönetim Kurulu kararıyla intibakı sağlanan ve tescili gerçekleştirilen Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesi’nin Genel Kurul’un bilgisine sunulması,

9- Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ile harcırah tutarlarının görüşülerek karara bağlanması ve Genel Müdür’e ödenecek aylık ücret ile diğer parasal haklar ile ilgili Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

10- Birlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla: Birlik fonlarının kullanılması, kredi alma, ipotek işlemleri, kredi kullandırma, Kooperatiflere hizmet bedeli ödenmesi, birlik mamullerinin satışı, şirket kurma ve kurulu şirketlere ortak olma, alım satım faaliyetlerinde bulunma vb. konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması, 

11- Yönetim kurulunca hazırlanmış olan “İnsan Kaynakları” ve “Satınalma” Yönetmeliklerinde yapılacak değişikliklere ait raporların görüşülerek karara bağlanması,

12- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Şirketi kurulması ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk İşletmesi kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarına ait hazırlanan raporun görüşülerek karara bağlanması,

13- Gayrimenkul alım ve satım işlerinin BirliğimizSatınalma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda karara bağlanması,

14- İmalat ve inşaat işlerinin Birliğimiz Satınalma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda karara bağlanması,

15- Entegre Tesislerimiz ile Karacabey Yağ Fabrikamıza 2023/2024 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporların görüşülmesi ve karara bağlanması,

16- Kooperatiflerimizde 2023/2024 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporun görüşülmesi ve karara bağlanması,

17- Bağımsız denetlemeyi yapacak kuruluşun ve denetçi ücretinin belirlenmesi,

18- Dilek ve temenniler, kapanış.

 

 

 

İLAN

                2023-2024 İŞ YILI AYÇİÇEK REKOLTE BEYANNAMESİ KABUL İŞLEMLERİ  01 HAZİRAN 2023  - 25 TEMMUZ 2023 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR.

                                                                   YÖNETİM KURULU

 

GENEL KURUL İLANI 

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ 

KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 

EDİRNE

             Birliğimizin 2021/2022 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11/01/2023tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10.30’da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır.  

            Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin 27’nci ve 31’inci Maddeleri hükümlerine göre 19/01/2023 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10.30’da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır. 

            Sayın Temsilcilerin aşağıdaki Gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.                                                                   

 

                                                                             YÖNETİM KURULU

 

                                                        GÜNDEM

 

1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili,  

 

2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı, 

 

3- 2021/2022 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi, 

 

4- 2021/2022 dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşunca hazırlanan raporun görüşülüp, karara bağlanması, 

 

5- 2021/2022 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının oya sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulca ibra edilmesi ve 2021/2022 iş yılı faaliyetleri neticesinde oluşan karın dağıtımı ile 2016/2017 iş yılı ortak dışı işlemlerden doğan gelir-gider müspet farkının dağıtım esaslarının oya sunulması, 

 

6- 2022/2023 iş yılı Bütçe ve Yıllık Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması, 

 

7- Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ile harcırah tutarlarının görüşülerek karara bağlanması ve Genel Müdüre ödenecek aylık ücret ile diğer parasal haklar ile ilgili genel kurula bilgi verilmesi. 

 

8- Birlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla: Birlik fonlarının kullanılması, kredi alma, ipotek işlemleri, kredi kullandırma, Kooperatiflere hizmet bedeli ödenmesi, birlik mamullerinin satışı, şirket kurma ve kurulu şirketlere ortak olma, alım satım faaliyetlerinde bulunma vb. gibi konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması, 

 

9- Yönetim kurulunca hazırlanmış olan “Hukuk Müşavirliği”, “İnsan Kaynakları” ve “Satınalma” Yönetmeliklerinde yapılacak değişikliklere ait raporların görüşülerek karara bağlanması, 

 

10- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Şirketi kurulması ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk İşletmesi kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarına ait hazırlanan raporun görüşülerek karara bağlanması, 

 

11- Gayrimenkul alım ve satım işlerinin BirliğimizSatınalma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda karara bağlanması, 

 

12- İmalat ve inşaat işlerinin Birliğimiz Satınalma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda karara bağlanması, 

 

13- Entegre Tesislerimiz ile Karacabey Yağ Fabrikamıza 2022/2023 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporların görüşülmesi ve karara bağlanması, 

 

14- Kooperatiflerimizde 2022/2023 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporun görüşülmesi ve karara bağlanması, 

 

15- Bakanlığımızca düzenlenen 22.06.2022 tarihli ve 350-C/03 sayılı inceleme raporunun görüşülerek karara bağlanması, 

 

16- Bağımsız denetlemeyi yapacak kuruluşun belirlenmesi,           

 

17- Genel kurulda seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi,

 

18- Tasnif Kurulunun teşkili. 

 

19- Belirlenen süre ve sayı dâhilinde Yönetim Kurulu Üyeliklerine asıl ve yedek üyenin gizli oyla seçimi. 

 

20- Dilek ve temenniler, kapanış.

 

 

 

 

İLAN 

 

 S.S. 296 Sayılı Pınarhisar Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinden.

 

            Kooperatifimizin birleştirilerek yapılacak olan 2020/2021 ve 2021/2022 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.11.2022 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat: 10:30’ da Pınarhisar Belediyesi Kapalı Düğün salonunda yapılacaktır.

 

            Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde, ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin 32’nci Maddesi doğrultusunda 20.11.2022 tarihine  rastlayan Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

 

            Katılma hakkına sahip ortakların aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.

 

                                                                                       YÖNETİM KURULU                                               

                                   GÜNDEM

 

 

1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili  ( 1 Başkan 2 katip üye seçimi ).

 

2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı.

 

3- Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesi doğrultusunda ertelenerek birleştirilen 2020/2021 iş yılına ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi.

 

4- 2021/2022 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi.

 

5- Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesi doğrultusunda ertelenerek birleştirilen 2020/2021 iş yılına ait Bakanlığımızın 2018/1 Sayılı Genelgesine istinaden oluşturulan inceleme komisyonunca hazırlanan 01.08.2020-31.07.2021 dönemine ait raporun okunması ve oylanması.

 

6- Bakanlığımızın 2018/1 Sayılı Genelgesi doğrultusunda oluşturulan inceleme komisyonunca hazırlanan 01.08.2021-31.07.2022 dönemine ait raporun okunması ve oylanması.

 

7- Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesi doğrultusunda birleştirilen 2020/2021 ile 2021/2022 iş yılları Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının ayrı ayrı oya sunulması.

 

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, bu kapsamda;

 

a- 01.08.2020-31.07.2021 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

 

b- 01.08.2021-31.07.2022 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

 

9- Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine 2022/2023 iş yılında ödenecek olan huzur hakkı ve harcırah tutarlarının belirlenmesi ve karara bağlanması.

 

10- Birlik Anasözleşmesi’nin 68’inci ve Kooperatif Anasözleşmesi’nin 67’nci Maddelerine istinaden; Birliğimizce alınacak karar doğrultusunda Birliğimizin ortak dışı işlemlerinden elde ettiği gelir gider müspet farkından kooperatifimize gönderilecek tutar ile birlikte kooperatifimizin 2016/2017 iş yılı Ortak Dışı İşlemlerinden doğan gelir-gider müspet farkının dağıtımı ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilebilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi.

 

11- Birliğin belirlediği ilke ve esaslar dikkate alınarak hazırlanmış olan kısa, orta ve uzun vadeli çalışma politikaları ve stratejisi ile bunun uygulanmasına yönelik 2022/2023 iş yılı, yıllık çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, incelenerek müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması.

 

12- Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesine istinaden, Kooperatif Yönetim Kurulunca genel kurulların 2 yılda bir birleştirilerek yapılabilmesine yönelik hazırlanan önergenin görüşülüp karara bağlanabilmesi.

 

13- 12’nci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine 2023/2024 iş yılında ödenecek olan huzur hakkı ve harcırah tutarlarının belirlenmesi ve karara bağlanması.

 

14- 12’nci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda; Birlik Anasözleşmesi’nin 68’inci ve Kooperatif Anasözleşmesi’nin 67’nci Maddelerine istinaden; Birliğimizce alınacak karar doğrultusunda kooperatifimize gelebilecek risturn payı ile birlikte kooperatifimizin 2022/2023 iş yılı risturnlarının dağıtılabilmesi ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilebilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi.  

 

15- 12’nci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda; Birlik Anasözleşmesi’nin 68’inci ve Kooperatif Anasözleşmesi’nin 67’nci Maddelerine istinaden; Birliğimizce alınacak karar doğrultusunda Birliğimizin ortak dışı işlemlerinden elde ettiği gelir gider müspet farkından kooperatifimize gelebilecek tutar ile birlikte kooperatifimizin 2017/2018 iş yılı Ortak Dışı İşlemlerinden doğan gelir-gider müspet farkının dağıtımı ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilebilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi.

 

16- 12’nci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda 2023/2024 iş yılı yıllık çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, incelenerek müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması.

 

17- 2022/2023 ve 12’nci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda 2023/2024 hesap dönemlerine ait denetçilerin belirlenmesi.

 

18- Gayrimenkul alım satımının karara bağlanması.

 

19- İmalat inşaat işlerinin karara bağlanması.

 

20- Tasnif Kurulunun teşkili.

 

21- Yönetim Kurulu üyeliklerine 4 asıl ve 4 yedek üyenin gizli oyla seçimi. (4 yıllık süre için)

 

22- Birlik Genel Kurulunda kooperatifi temsil edecek asıl ve yedek kooperatif temsilcilerinin gizli oyla seçimi (4 yıllık süre için)

 

23- Dilek, temenniler ve kapanış.

 

 

 

İLAN

                         S.S.296 SAYILI PINARHİSAR YAĞLI TOHUMLAR

                         TARIM ŞATIŞ KOOPERATİFİ  BAŞKANLIĞI'NDAN ;

                        Kooperatifimizin 2022/2023 İşyılı döneminde Pınarhisar Merkez ve Cevizköy açık alım merkezinde mübayaa  edilecek ayçiçek ürünleri alınması ve sevkiyatı ile kooperatifimize gelen emtiyaların indirme ve yükleme hammaliye işleri teklif alma suretiyle yapılacaktır. Hammaliye ile ilgili şartname Kooperatifimizden temin edilecektir.

                        Mübayaa, sevkiyat ve diğer her türlü hammaliye işleri için 1 yıl geçerli olmak üzere fiyat tekliflerini vermek istiyenlerin 04 Ağustos 2022 tarih saat 14:00'e kadar kooperatifimize başvurmaları rica olunur.

                        Kooperatifimiz 2886 sayılı "Devlet ihale kanunu"na bağlı değildir. İhale yapıp yapmamakta, iptal etmekte, kısmen ya da dilediğine vermekte serbestir.

                                                                                        YÖNETİM KURULU

 

 

İLAN

                AYÇİÇEK REKOLTE BEYANNAMESİ KABUL DÖNEMİ SADECE 2022/2023 İŞ YILINA AİT OLMAK ÜZERE 13 HAZİRAN 2022  - 25 TEMMUZ 2022 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR.

                                                                   YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

GENEL KURUL İLANI

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ

KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

EDİRNE

 

 

            Birliğimizin 2020/2021 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/01/2022tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 11.00’de Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda  yapılacaktır.

 

            Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin 27’nci ve 31’inci Maddeleri hükümlerine göre 13/01/2022 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11.00’de Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır.

            Sayın Temsilcilerin aşağıdaki Gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.

 

                                                                                                     

              

                                                                                                 YÖNETİM  KURULU

                       

 

            GÜNDEM

 

1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili, 

 

2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı,

 

3- 2020/2021 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi,

 

4- 2020/2021 dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşunca hazırlanan raporun görüşülüp, karara bağlanması,

 

5- 2020/2021 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının oya sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulca ibra edilmesi ve 2020/2021 iş yılı faaliyetleri neticesinde oluşan karın dağıtımı ile 2015/2016 iş yılı ortak dışı işlemlerden doğan gelir-gider müspet farkının dağıtım esaslarının oya sunulması,

 

6- 2021/2022 iş yılı Bütçe ve Yıllık Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

 

            7- Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ile harcırah tutarlarının görüşülerek karara bağlanması ve Genel Müdüre ödenecek aylık ücret ile diğer parasal haklar ile ilgili genel kurula bilgi verilmesi.

 

 

 

8- Birlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla: Birlik fonlarının kullanılması, kredi alma, ipotek işlemleri, kredi kullandırma, Kooperatiflere hizmet bedeli ödenmesi, birlik mamullerinin satışı, şirket kurma ve kurulu şirketlere ortak olma, alım satım faaliyetlerinde bulunma vb. gibi konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması,

 

9- Yönetim kurulunca hazırlanmış olan “Denetim ve Rehberlik Birimi Başkanlığı”, “Hukuk Müşavirliği” “İnsan Kaynakları” ve “Satınalma” Yönetmeliklerinde yapılacak değişikliklere ait raporların görüşülerek karara bağlanması,

 

10- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Şirketi kurulması ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk İşletmesi kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarına ait hazırlanan raporun görüşülerek karara bağlanması,

 

11- Gayrimenkul alım ve satım işlerinin BirliğimizSatınalma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda karara bağlanması,

 

12- İmalat ve inşaat işlerinin Birliğimiz Satınalma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda karara bağlanması,

 

13- Entegre Tesislerimiz ile Karacabey Yağ Fabrikamıza 2021/2022 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporların görüşülmesi ve karara bağlanması,

 

14- Kooperatiflerimizde 2021/2022 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporun görüşülmesi ve karara bağlanması,

 

15- Bağımsız denetlemeyi yapacak kuruluşun belirlenmesi,

           

16- Dilek ve temenniler, kapanış.

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

İhaleler Modülü